Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING

Op 25 mei 2018 is de nieuwe General Data Protection Regulation (“GDPR”) ingegaan. Deze nieuwe privacy wetgeving geldt in heel Europa voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. 

Autobahnvignette.nl is weliswaar geen onderneming of organisatie – het is een hobbywebsite, waarmee geen geld wordt verdiend – maar omdat ik de mogelijkheid bied om mij via mail vragen te stellen over mijn verzameling en omdat ik met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van mijn websitebezoekers verwerk, moet Autobahnvignette.nl voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. 

Autobahnvignette.nl, gevestigd in Dalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Patrick van der Woude in Dalen
info@autobahnvignette.nl
www.autobahnvignette.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Autobahnvignette.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat ik gebruik maak van Google Analitics en doordat u deze gegevens door gebruik van de e-mailfunctie zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Gegevens uit Google Analitics

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@autobahnvignette.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Autobahnvignette.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inzicht in aantallen bezoekers van mijn website en de locatie van de bezoeker;
 • Uw vragen te kunnen beantwoorden die u mij per email hebt gesteld.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Autobahnvignette.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Autobahnvignette.nl bewaart uw e-mailadres niet langer dan nodig is om uw mail te kunnen beantwoorden. Na beantwoording wordt het e-mailadres uit het systeem verwijderd. De bewaartermijn van de gegevens verkregen via Google Analitics is 14 maanden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Autobahnvignette.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEBRUIK VAN FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES

Autobahnvignette.nl gebruikt voor het correct functioneren van de website functionele en voorkeurscookies. 

Functionele cookies:

 1. Functionele (noodzakelijke) cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken. 
 2. Voorkeurscookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

Analytische cookies:

Autobahnvignette.nl gebruikt voor het inzicht in de aantallen bezoekers van de website en locatie van de bezoeker Google Analitics-cookies.

Om te voldoen aan de wetgeving omtrent het gebruik van deze cookies en meer specifiek het verwerken van persoonsgegevens van de websitebezoekers zonder hun voorafgaande toestemming, heb ik in navolging van de wetgeving de nodige voorzieningen getroffen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt u over deze verplichtingen te informeren.

 • Ik gebruik Google Analytics-cookies;
 • Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • Ik heb ‘gegevens delen’ in Google Analitics uitgezet;
 • Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

DE SOCIALE NETWERK-KNOPPEN OP DE WEBSITE

Op iedere pagina staan een aantal ‘sociale netwerk’-pictogrammen (knoppen). Via deze pictogrammen (knoppen) kun je naar de sociale netwerken Instagram, Flickr en Youtube.

Op Instagram, Flickr en Youtube heb ik foto’s en video’s geplaatst die met mijn verzameling “parkeer en tolvignetten” hebben. Deze foto’s en video’s is allemaal “eigen” werk en kan daar bekeken worden.

Ik heb geen directe toegang tot de informatie die deze diensten verzamelen als je op één van deze 3 pictogrammen klikt, noch heb ik daar invloed en of controle op. Lees daarom eerst de privacyverklaringen van deze websites – die regelmatig kunnen wijzigen – om uzelf te informeren over wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobahnvignette.nl en hebt uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw eventuele toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen door een mail te sturen naar info@autobahnvignette.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autobahnvignette.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE IK UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Autobahnvignette.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autobahnvignette.nl.